Nämnd och styrelseledmöter

 

Kommunstyrelsen

Lars-Olof Franzén, A-alt, ledamot

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lars-Olof Franzén, A-alt, ledamot

Valnämnd

Jan-Erik Svensson, A-alt, ledamot

Samhällsplanering

Jan Johansson, A-alt, ledamot

Jan Franzén, A-alt, lersättare

Omsorgsnämnden

Margaretha Viridén, A-alt, ledamot

Britt Karlsson, A-alt, ledamot

Individ- och familjeomsorg

Lars-Olof Franzén, A-alt, ledamot

Utbildningsnämnden

Magnus Svensson, A-alt, ledamot

Suzanne Karlsson, A-alt, ersättare

Myndighetsutövning

Solveig Nilsson, A-alt, ledamot

Fritidsnämnden

Mikael Nilsson, A-alt, ledamot

ARAB

Juan-Carlos Moreno, A-alt, ersättare

AllboHus

Tommy Everthsson, A-alt, ledamot

Alvesta Elnät och Alvesta Energi

Jan-Erik Svensson, A-alt, ledamot

Kommunföretag AB

Lars-Olof Franzén, A-alt, ledamot

Alvesta Utveckling AB

Anders Sandgren, A-alt, ledamot

Isabel Barindelli, A-alt, ersättare

Nämndeman i Växjö Tingsrätt

Mikael Nilsson, A-alt, nämndeman