Startsidan

Möten och aktiviteter i
Alvesta Alternativet.

Årsmöte

Årsmöte hålls årligen innan februari månads utgång i Alvesta Folkets Hus 

 

 

Gruppmöten

Samtliga ledamöter i nämnder och styrelser träffas kvällen före ordinarie fullmäktige.

Tiden är kl. 19.00 i kommunhuset och dess café på bottenvåningen.

 

Styrelsemöten

Hålls en gång per månad hemma hos någon i styrelsen.

 

 

Oppositionsmöte

Under den här mandatperioden har vi samlat oppositionen i form av Alvesta Alternativet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet

till oppositionsmöte inför varje kommunstyrelsemöte för utbyte av information. En form som vi funnit tilltalande då alla partier inte har

representation i alla nämnder och styrelser. Möterna sker i kommunhuset.

 

 

MEDLEMSMÖTEN.

Vi håller med jämna mellanrum möten och träffar. Ofta gör vi även studiebesök. Ibland tar vi upp ett särskilt tema och bjuder in någon intressant person till våra möten.

Information om möten och aktiviteter i vårt parti läggs ut på vår hemsida under vinjetten "Möten och aktuellt". Som regel annonserar vi också i lokalpressen eller i vår egen tidning "Alternativet".

Välkommen som medlem Du också och påverka utvecklingen!

 


 

GRUPPMÖTEN.

Alvesta kommuns kommunfullmäktige har ungefär tio sammanträden varje år. Normalt sammanträder de sista tisdagen varje månad med undantag av juli. I december ligger sammanträdet i mitten av månaden.

Alvesta Alternativets fullmäktigegrupp och ledamöter i styrelser och nämnder träffas som regel på måndagsskvällen före fullmäktiges möten.

På våra gruppmöten tar vi upp de ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Gruppmötena är det forum där även andra frågor som medlemmar och förtroendevalda vill ta upp, diskuteras.

Gruppmötena hålls för det mesta i Alvestas kommunhus.


Startsidan