Startsidan

Möten och aktiviteter i
Alvesta Alternativet.

Årsmöte

Hålls i regel före februari månads utgång. I år p.g.a. Pandemin hölls årsmötet först i början på juli.

 

Samtliga möten hålls i Alternativets lokaler på Lillsjögatan 20, Alvesta, om inte annat meddelas.

MEDLEMSMÖTEN.

Vi håller med jämna mellanrum möten och träffar. Ofta gör vi även studiebesök. Ibland tar vi upp ett särskilt tema och bjuder in någon intressant person till våra möten. .

Information om möten och aktiviteter i vårt parti läggs ut på vår hemsida under vinjetten "Möten och aktuellt". Som regel annonserar vi också i lokalpressen eller i vår egen tidning "Alternativet".

Välkommen som medlem Du också och påverka utvecklingen!

 


 

GRUPPMÖTEN.

Alvesta kommuns kommunfullmäktige har ungefär tio sammanträden varje år. Normalt sammanträder de sista tisdagen varje månad med undantag av juli. I december ligger sammanträdet i mitten av månaden.

Alvesta Alternativets fullmäktigegrupp och ledamöter i styrelser och nämnder träffas som regel på måndagsskvällen före fullmäktiges möten.

På våra gruppmöten tar vi upp de ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Gruppmötena är det forum där även andra frågor som medlemmar och förtroendevalda vill ta upp, diskuteras.

Gruppmötena hålls i våra lokaler på Lillsjögatan 20 i Alvesta.


Startsidan