l

Meny

Om oss

Våra ledamöter

Styrelse

Nämnder

Program

Nyhetsarkiv

Tidningar

Möten

Kontakt

Om hemsidan

Zonas blogg

 

 

Alvesta Alternativet bildades sommaren 1991 som en oberoende kommunalpolitisk förening.

Vår målsättning är att verka för en bättre och sundare utveckling i Alvesta kommun än vad riksdagspartierna lyckats åstadkomma.

Vi vill verka för en god hushållning med kommuninvånarnas skattemedel och förverkliga en generell välfärdspolitik som grundar sig på solidaritet mellan medborgarna.

Tack vare att vi inte har några partitaktiska lojaliteter uppifrån att ta hänsyn till, kan vi ta ställning i de politiska frågorna ur ett rent sakligt perspektiv utan att få pekpinnar från vare sig vänster eller höger eller någon högre instans.